Van product naar proces; ICT-omgevingen en het schrijfonderwijs Nederlands

Iris Breetvelt, Amos van Gelderen, Ron Oostdam

Samenvatting

In het schoolvak Nederlands heeft het afgelopen decennium een accentverschuiving plaatsgevonden van productgericht naar procesgericht taalonderwijs. In dit artikel wordt geanalyseerd welke bijdragen een ICT-schrijfomgeving kan leveren aan een procesgerichte didactiek voor het schrijfonderwijs. Er lijken voldoende mogelijkheden te zijn, maar een inventarisatie van bestaande programmatuur laat zien dat hiervan nog erg weinig gerealiseerd is voor de lespraktijk.


Trefwoorden


Nederlands; schrijfvaardigheid; ict

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.