Weinig oplossingen voor grote problemen

Amos van Gelderen, Ron Oostdam

Samenvatting

In een onderzoek van het SCO-Kohnstamm Instituut is de positie doorgelicht van het onderwijs in het Nederlands en de vreemde talen in het mbo. De resultaten liegen er niet om! Bij een deel van de opleidingen ontbreken eindtermen voor de talen. Er is een groot gebrek aan les- en toetsmateriaal voor beroepsgericht taalonderwijs. De beschikbare tijd voor taalonderwijs is vaak uiterst gering. En op diverse scholen zijn door bezuinigingen al verschillende taalvakken geschrapt van het rooster. Dit in schril contrast met het grote belang dat het bedrijfsleven hecht aan een goede beheersing van het Nederlands en de moderne vreemde talen.


Trefwoorden


talenonderwijs; mbo

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.