Het advies eindtermen Nederlands - de eerste schreden op een goede weg; Een kritische beschouwing

Wilma Groeneweg, Ton Hendrix, Ru Klein, Rudi Liebrand, Ron Oostdam, Tom Weijers

Samenvatting

De auteurs van dit artikel zijn de leden van de Taakgroep Extern Beleid, een werkgroep van het Sectiebestuur Nederlands van de VLLT, die de ontwikkelingen rond de eindtermen Nederlands voor de basisvorming gevolgd heeft.

In dit artikel zetten we eerst onze visie op taalonderwijs, innovatiestrategie,
en eindtermen en toetsing uiteen. Daarna zetten we het eindtermenvoorstel af tegen deze visie. We maken daarbij tevens een aantal vakinhoudelijke, didactische en onderwijskundige kanttekeningen. Vervolgens spitsen we het verhaal toe op de consequenties voor de individuele docent. We besluiten met het trekken van een aantal algemene conclusies.

Trefwoorden


Basisvorming; eindtermen; Nederlands

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.