Discussie-onderwijs in de bovenbouw van havo en vwo

Ron Oostdam, Amos van Gelderen

Samenvatting

In hun artikel schetsen Oostdam en Van Gelderen hoe het discussie-onderwijs in de bovenbouw havo en vwo vorm kan krijgen. Zij geven enkele oefenvormen voor de probleemoplossende discussie, gaan in op de toetsvorm voor het schoolonderzoek en de wijze waarop nabespreking en beoordeling plaats kunnen vinden.


Trefwoorden


Nederlands; discussie-onderwijs; bovenbouw havo; vwo; toetsen

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.