De centrale rol van transfer in de basisvorming Fries

Peter Nieuwenhuijsen

Samenvatting

Transfer is een sleutelbegrip voor de basisvorming in de Friese taal, waarmee dit cursusjaar een begin gemaakt is. De kerndoelen Fries zijn gestoeld op een helder idee: ze zijn zoveel mogelijk analoog geformuleerd aan de kerndoelen Nederlands, zodat beide vakken van elkaar kunnen profiteren, zodat in Friesland het maken van vorderingen in twee talen niet veel meer tijd hoeft te kosten dan elders vorderingen in één taal.


Trefwoorden


Fries; transfer

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.