Peilingsonderzoek in het voortgezet onderwijs: de proefpeiling Nederlands

Hans Kuhlemeier, Huub van den Bergh

Samenvatting

Hans Kuhlemeier(Cito) en Huub van den Bergh (RU Utrecht) doen in een serie van vier artikelen verslag van de Proefpeiling Nederlands, een onderzoek naar de haalbaarheid van peilingsonderzoek in het voortgezet onderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd door een samenwerkingsverband van het Cito en de SCO van de Universiteit van Amsterdam, gedurende de periode juli 1987 tot begin 1989. De opdrachtgever was het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. Peiling van het onderwijsniveau is van belang om een indicatie te krijgen van de onderwijskwaliteit.
In het eerste artikel staan de schrijfprestaties centraal. Het schrijfniveau van de derdeklassers is onderzocht met behulp van vier schrijftaken. Het tweede artikel handelt over leesprestaties, in het derde artikel komt de mondelinge taalvaardigheid aan bod. De laatste bijdrage zal gewijd zijn aan een waarderende bespreking van de prestaties.

Trefwoorden


Peilingsonderzoek; onderwijsniveau; Nederlands; schrijfniveau

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.