De proefpeiling Nederlands 4; Minimale prestaties

Hans Kuhlemeier, Huub van den Bergh

Samenvatting

Onlangs is de zogeheten 'Proefpeiling Nederlands' afgerond, een onderzoek naar de haalbaarheid van peilingsonderzoek in het voortgezet onderwijs. Peilingsonderzoek blijkt technisch uitvoerbaar te zijn.
Daarnaast heeft het onderzoek een grote hoeveelheid gegevens over de inhoud en het niveau van het vak Nederlands opgeleverd. In de drie voorafgaande nummers van Levende Talen zijn de resultaten van de peiling van de schrijf-, lees- en spreekvaardigheid gepresenteerd.
Dit laatste artikel over de Proefpeiling Nederlands is gewijd aan de interpretatie en waardering van de taalprestaties van de derdeklassers. Daarbij wordt ook ingegaan op de problematiek van het ontwikkelen en toepassen van normen.

Trefwoorden


Peilingsonderzoek; onderwijsniveau; taalprestaties; Nederlands

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.