Leren leren in de basisvorming moderne vreemde talen

Peter Bimmel

Samenvatting

Peter Bimmel zet op heldere wijze uiteen wat er bekend is over taalleerstrategieën van vreemde-taalleerders. Op basis daarvan doet hij een aantal aanbevelingen voor een didactiek die erop gericht is dat leerlingen niet alleen vreemde talen leren, maar ook vreemde talen leren leren. Hij probeert daarmee invulling te geven aan kerndoel 19 voor de basisvorming moderne vreemde talen.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; basisvorming; didactiek

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.