De invloed van de lerarenopleiding: Sterke of zwakke interventie?

Johan Graus

Samenvatting

Als je invloed wilt uitoefenen op het onderwijs, dan lijkt de lerarenopleiding het instrument bij uitstek hiervoor. De praktijk is echter weerbarstiger.


Trefwoorden


talenonderwijs; talenbeleid; talenleraar; lerarenopleidingen

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.