Online lesmateriaal uitwisselen via Taalwijs.nu

Romy Veul

Samenvatting

Taalwijs.nu is ontwikkeld door het Nationaal Platform voor de Talen (<www.platformtalen.nl>) in samenwerking met vakdidactici. Het centrale doel is om handen en voeten te geven aan de beoogde onderwijsvernieuwing door lesmateriaal aan te bieden dat aansluit bij Curriculum.nu. Taalvakken worden door leerlingen namelijk soms als niet uitdagend of oninteressant ervaren. Innovatief lesmateriaal kan dat imago oppoetsen.


Trefwoorden


onderwijsvernieuwing; Curriculum.nl

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.