Frans, Duits en Engels in de basisvorming. Evaluatie van de stand van zaken na vijf jaar. Een samenvatting van drie vakrapporten

Talen Levende

Samenvatting

Door de vakinspecteurs moderne vreemde talen voortgezet onderwijs.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; kerndoelen; po; vo

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.