LTM, jaargang 79 (1992) 467

LTM, jaargang 79 (1992) 467

Suzanne Hazenberg, Jan Hulstijn Samenvatting
Woorden op zicht. Woordselectie ten behoeve van het NT2-onderwijs 2-7
Eva Tol-Verkuyl Samenvatting
Taalbeschouwing, taalkunde op school of nog wat anders? 8-11
Angeliek van der Zanden Samenvatting
Ondersteunende computerprogramma's binnen het NT2-onderwijs aan hoog opgeleide volwassenen 12-17
Koos Hawinkels Samenvatting
Voorstel leerplan jeugdliteratuur in de basisvorming. Een discussiestuk 18-22


ISSN: 1566-2705