Blader door de titelindex


 
Nummer Titel
 
LTM, jaargang 86 (1999) 544 De lulstertoetsen moderne vreemde talen vanaf 2000 Samenvatting   PDF
Jan van Thiel
 
LTM, jaargang 76 (1989) 446 De meer leerlinggerichte benadering als het basisprincipe voor het literatuuronderwijs Duits Samenvatting
Eus Schalkwijk
 
LTM, jaargang 104 (2017) 5 De meerwaarde van streektaal voor het spellingonderwijs: Spelambigue woorden eenvoudiger spellen dankzij het Nedersaksisch Samenvatting   PDF
Willemijn Zwart, Huub Punte
 
LTM, jaargang 103 (2016) 7 De meerwaarde van valentie als taalkundig concept binnen het grammaticaonderwijs: Meer grip op taalkundige structuren Samenvatting   PDF
Jimmy van Rijt
 
LTM, jaargang 102 (2015) 5 De Nederlandse TPRS-lespraktijk in kaart gebracht Samenvatting   PDF
Helen Hol, Barbara Hoevenaars
 
LTM, jaargang 100 (2013) 4 De nieuwe exameneisen: verdeelde reacties op normen ministerie van OCW Samenvatting   PDF
Jacob Moerman
 
LTM, jaargang 84 (1997) 519 De nieuwe examenprogramma's Frans, Duits en Engels voor havo en vwo Samenvatting   PDF
Theo Hoebers
 
LTM, jaargang 84 (1997) 521 De nieuwe examenprogramma's Frans, Duits en Engels voor havo en vwo (2). Examenstof en toetsing Samenvatting   PDF
Theo Hoebers
 
LTM, jaargang 94 (2007) 1 De nieuwe schoolstrijd Samenvatting   PDF
Johan Graus
 
LTM, jaargang 85 (1998) 533 De nieuwe schooltalen in de tweede fase; Een combinatie van trajecten Samenvatting   PDF
Patrick Jansema, Inge Lever, Marisja Lock, Madeleine Mulders
 
LTM, jaargang 80 (1993) 484 De ontwikkeling van meerkeuzeinvultoetsen voor de tekstbegripexamens moderne vreemde talen Samenvatting
Noud van Zuijlen
 
LTM, jaargang 76 (1989) 444 De opleiding Russisch bij de SMID: krijgsgevangenen ondervragen of 4de Russen de weg wijzen, als ze komen'? (Nico Scheepmaker); Een interview Samenvatting
Claudia Christern, Wim Berkhout
 
LTM, jaargang 93 (2006) 5 De opmars van de Manager Samenvatting   PDF
Johan Graus
 
LTM, jaargang 76 (1989) 439 De opmars van het Lexicon Samenvatting
Ton van der Wouden
 
LTM, jaargang 94 (2007) 5 De pitch Samenvatting   PDF
Thea Tigchelaar
 
LTM, jaargang 87 (2000) 3 De plaats van het mbo op de onderwijskaart Samenvatting   PDF
Frank Claessen, Wim Daemen
 
LTM, jaargang 82 (1995) 497 De positie van het Frans in Nederland in de loop der eeuwen Samenvatting
Marie-Pierre Recoules-Arnihac
 
LTM, jaargang 78 (1991) 465 De positie van het vak Nederlands in het mdgo Samenvatting
Sylvia Erlings, Hein Groesbeek, Jos van Heesen, Marg van der Kuil
 
LTM, jaargang 77 (1990) 450 De proefpeiling Nederlands 4; Minimale prestaties Samenvatting
Hans Kuhlemeier, Huub van den Bergh
 
LTM, jaargang 77 (1990) 449 De proefpeiling Nederlands: Spreken en luisteren Samenvatting
Hans Kuhlemeier, Huub van den Bergh
 
LTM, jaargang 99 (2012) 2 De relatie tussen luistervaardigheid en de uitspraak van een vreemde taal Samenvatting   PDF
Marieke Goedegebure
 
LTM, jaargang 83 (1996) 511 De rol van 'kleinere' talen in het onderwijs; Kleinere taalgroepen Samenvatting
Karien Ris
 
LTM, jaargang 103 (2016) 1 De schrijfproductie van leerlingen in het Duits onder de loep Samenvatting   PDF
Marjon Tammenga-Helmantel, Rinske Heida, Esther de Jong, Carmen Rademaker, Marlies Urbach
 
LTM, jaargang 96 (2009) 8 De Speakerbox Samenvatting   PDF
Janneke van Hardeveld
 
LTM, jaargang 96 (2009) 8 De spelling 2009. Van verhofstadtachtig tot Verhofstadtachtig en andere nieuwigheden in de tweede Technische Handleiding Samenvatting   PDF
Johan de Schryver
 
226 - 250 van 1314 items << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >> 


ISSN: 1566-2705