Blader door de titelindex


 
Nummer Titel
 
LTM, jaargang 76 (1989) 441 Tweetalige leerlingen en de eindtermen basisvorming Nederlands en moderne vreemde talen Samenvatting
Inge Hofmans-Okkes
 
LTM, jaargang 103 (2016) 7 Tweetaligheid: Een onontgonnen hulpbron Samenvatting   PDF
Gaston Dorren
 
LTM, jaargang 104 (2017) 3 Twijfelen mag! Leerlingen kritisch leren lezen via de Lesson Studymethode Samenvatting   PDF
Carien Bakker, Ina Bieze
 
LTM, jaargang 106 (2019) 5 Twine: Tekstavonturen in de vreemdetalenles Samenvatting   PDF
Roland Bruijn, Henk la Roi
 
LTM, jaargang 106 (2019) 3 Twintig jaar DBNL Samenvatting   PDF
Ryanne Keltjens
 
LTM, jaargang 98 (2011) 3 Uitdaging voor lectoraat Fries en Meertaligheid: Aansluiting tussen meertalig basisonderwijs en meertalig voortgezet onderwijs Samenvatting   PDF
Alex Riemersma, Reitze Jonkman
 
LTM, jaargang 101 (2014) 1 Uiteenzetting, beschouwing en betoog: Het ontstaan van de drieslag, enkele complicaties en een oplossing Samenvatting   PDF
Theun Meestringa
 
LTM, jaargang 93 (2006) 1 Uitgespeld Samenvatting   PDF
Johan Graus
 
LTM, jaargang 107 (2020) 1 Uitspraak verbeteren: Leer de melodie van de taal Samenvatting   PDF
Annemarieke de Wind
 
LTM, jaargang 78 (1991) 466 Uitspraakonderwijs Samenvatting
Allan James
 
LTM, jaargang 107 (2020) 1 Uitval onder de loep: Een interculturele analyse van een hbo-lerarenopleiding Samenvatting   PDF
Kate Berger
 
LTM, jaargang 92 (2005) 2 UniC: het nieuwe leren Samenvatting   PDF
Alex Riemersma
 
LTM, jaargang 83 (1996) 508 Unieke vwo-opleiding op Schravenlant Samenvatting   PDF
Karien Ris
 
LTM, jaargang 77 (1990) 455 Unternehmen Vorurteil; Kanttekeningen bij een nieuwe Deutsch macht Spass-brochure Samenvatting
Ruud Grundeken
 
LTM, jaargang 76 (1989) 440 Urgentie-opleiding Basiseducatie hard nodig, maar nog niet voldoende; Een interview Samenvatting
Marjolijn Wesselo
 
LTM, jaargang 100 (2013) 1 Vaardigheid Engels en Duits van Nederlandse leerlingen in Europees perspectief Samenvatting   PDF
Erna Gille
 
LTM, jaargang 101 (2014) 7 Vaderlandsliefde en literatuur: Nederlandse letterkunde op school in de vroege negentiende eeuw Samenvatting   PDF
Rick Honings
 
LTM, jaargang 89 (2002) 7 Vakantie-Engels en diploma’s; Engels op ROC De Leijgraaf Samenvatting   PDF
Els Harmsen
 
LTM, jaargang 91 (2004) 3 Vakcommunity Nederlands Samenvatting   PDF
Willy Weijdema
 
LTM, jaargang 87 (2000) 1 Vakdidacticus Kees Sluis: ‘Docenten zijn specialisten’ Samenvatting   PDF
Hannie Humme
 
LTM, jaargang 106 (2019) 3 Vakdidactiek Samenvatting   PDF
Erik Kwakernaak
 
LTM, jaargang 107 (2020) 1 Vakdidactiek, pedagogiek en het schoolvak Nederlands: Opvoeders in en door de moedertaal (deel 1) Samenvatting   PDF
Jeroen Steenbakkers, Kees de Glopper
 
LTM, jaargang 107 (2020) 2 Vakdidactiek, pedagogiek en het schoolvak Nederlands: Persoonsvorming? #hoedan? (deel 2) Samenvatting   PDF
Jeroen Steenbakkers, Kees de Glopper
 
LTM, jaargang 105 (2018) special Vakdidactisch onderzoek bij het schoolvak Nederlands als brug tussen discipline en praktijk Samenvatting   PDF
Peter-Arno Coppen, Theo Witte
 
LTM, jaargang 105 (2018) special Vakdidactisch onderzoek: Over nut, noodzaak en mogelijkheden Samenvatting   PDF
Gert Rijlaarsdam, Tanja Janssen
 
1401 - 1425 van 1611 items << < 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 > >> 


ISSN: 1566-2705