Peerobservatie en peer feedback bij gespreksvaardigheid Spaans in 4-vwo: overzicht door focus

Dingena Blankenstein

Samenvatting

In het onderzoek van Dingena Blanken-stein, waarmee zij in 2014 de Westhoff-scriptieprijs won, is nagegaan wat en hoe leerlingen leren van peerobservatie en peer feedback geven bij gespreksvaardigheid Spaans. Zij ontwikkelde een lessenreeks met peerobservatie en peer feedback bij vrije spreekopdrachten als centrale leeractiviteiten; bij aanvang kregen de leerlingen een training hierin. Vlak na de observatietaak vulden de leerlingen learner reports in om hun leren in kaart te brengen. Een nul- en nameting maken verschuivingen zichtbaar in de opvattingen van de leerlingen over observerend leren en feedback geven. Uit de resultaten blijkt dat peerobservatie en peer feedback bewustwording van verschillende leerstrategieën stimuleren en zelfregulerend leren ondersteunen.


Trefwoorden


Spaans; vwo; didactiek; gespreksvaardigheid

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.