Kunnen we de moeilijkheid van teksten meten? Naar concrete maten voor de referentieniveaus

Hilde Hacquebord

Samenvatting

In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek waarbij paneloordelen worden vergeleken met objectief meetbare tekstkenmerken als het gaat om een ordening van teksten volgens de referentieniveaus uit het Referentiekader Taal. Nederlandstalige teksten zijn geordend op basis van expertbeoordelingen in termen van de referentieniveaus en geanalyseerd op verschillende kwantitatieve linguïstische maten. Uit het onderzoek blijkt dat er een aantal kwantitatieve maten zijn die een belangrijke rol spelen bij het bepalen van het tekstniveau, zoals dat door een expertpanel is beoordeeld. Een kwantitatieve analyse van teksten is daarom een goed hulpmiddel bij het selecteren van geschikt tekstmateriaal voor leerlingen.


Trefwoorden


ERK; tekstkenmerken; tekstniveau

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.