Frans leren met AIM in het voortgezet onderwijs. Een onderzoek naar de effecten van AIM-didactiek op schrijven in het Frans van brugklasleerlingen

Audrey Rousse-Malpat, Marjolijn Verspoor, Saskia Visser

Samenvatting

AIM (Accelerative Integrated Method) (Maxwell, 2001) is een L2-instructiemethode voor Frans uit Canada. Sinds 2007 hebben steeds meer Nederlandse middelbare scholen deze methode geïmplementeerd. Onderzoek tot nu toe heeft geen significante verschillen in taalvaardigheid aangetoond tussen AIM-leerlingen en leerlingen die met een andere methode Frans leren (Mady et al., 2007; Bourdages & Vignola, 2009). Vanwege het kleine aantal onderzoeken op dit gebied wilden we weten hoe AIM-leerlingen in Nederland zich ontwikkelden in vergelijking met andere leerlingen, vooral wat betreft hun schrijfvaardigheid en het maken van fouten. AIM-leerlingen blijken significant hoger te scoren dan de andere leerlingen op algemene schrijfvaardigheid. Ook op bijna alle andere onderzochte facetten van taalontwikkeling scoorden de AIM-leerlingen beter dan de leerlingen die een reguliere methode volgden.


Trefwoorden


vo, taalvaardigheid, instructievormen, AIM, schrijfvaardigheid

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.