Dialogisch leesonderwijs in de klas

Ad Stoop, Joop van der Kuip, Tanja Janssen

Samenvatting

Leesvaardigheidsonderwijs binnen het vak Nederlands bestaat voornamelijk uit het leren beantwoorden van metavragen, die specifiek op tekstanalyse gericht zijn en minder op tekstbegrip. Door tekstanalyse zou begrip moeten ontstaan. Die slag lijken leerlingen niet te slaan. Zij zijn gericht op het beantwoorden van de vragen en laten de tekst links liggen. In het hier beschreven quasi-experimentele onderzoek gebruikten we een dialogische benadering, waarbij de leerling zich juist op de inhoud van de tekst richt. Het bleek dat leerlingen bij deze benadering even goed presteren als leerlingen die reguliere leesvaardigheidslessen hebben gevolgd. Verder bleek dat leerlingen de dialogische aanpak waardeerden, maar wel tijdrovend vonden.


Trefwoorden


leesvaardigheid; vo; leesonderwijs

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.