Kennis en kwaliteit bij het schrijven in een vreemde taal

Kyra van Grinsven, Huub van den Bergh

Samenvatting

In het artikel van Kyra van Grinsven en Huub van den Bergh staat de relatie tussen kennis over schrijven en de kwaliteit van Engelse teksten centraal. Aan 90 middelbare scholieren is gevraagd een Engelse brief te schrijven met daarin adviezen over schrijven. De brieven van vierdeklassers waren gemiddeld beter dan die van eersteklassers en ze gaven andere adviezen. Brieven met een hogere tekstkwaliteitsscore bevatten meer adviezen over het schrijfproces en het eindproduct, maar relatief weinig over technische aspecten zoals spelling. Adviezen over het schrijfproces, het eindproduct en technische aspecten waren alle drie positief gecorreleerd aan tekstkwaliteit. De correlatie met kennis over het schrijfproces was het sterkst. Deze resultaten ondersteunen de recente verschuiving van productgericht naar procesgericht schrijfonderwijs.


Trefwoorden


mvt; schrijfonderwijs

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.