Over het nut en het (bewezen) effect van leesbevordering. Een beschouwing naar aanleiding van Helge Bonsets conclusie dat onderzoek weinig aanleiding geeft tot optimisme

Adriana Bus

Samenvatting

Adriana Bus en Helge Bonset discussiëren over de vragen of de ontlezing in ons land toeneemt, en zo ja, of leesbevordering deze toename zal kunnen stoppen. Reactie van Adriana Bus. Zie ook: Bonset, H. (2016). Kan leesbevordering de ontlezing stoppen? Een beschouwing naar aanleiding van empirisch onderzoek. Levende Talen Tijdschrift, 17(2), 30-37.


Trefwoorden


ontlezing; leesbevordering

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.