Effectief schrijfonderwijs op de basisschool; een literatuurstudie

Tanja Janssen, Daphne van Weijen

Samenvatting

Uit onderzoek blijkt dat aan schrijfonderwijs (stellen) in het basisonderwijs relatief weinig tijd wordt besteed en dat het aangeboden onderwijs lang niet altijd effectief is. Daarom lijkt een verbeteringsimpuls voor het schrijfonderwijs geboden. Als uitgangspunt daarvoor hebben Tanja Janssen en Daphne van Weijen een literatuurstudie uitgevoerd om na te gaan welke benaderingen van schrijfonderwijs bij uitstek effectief gebleken zijn in (internationale) meta-analyses van schrijfonderzoek. Daaruit kwamen vier bijzonder effectieve didactische componenten naar voren: doelen stellen, strategie-onderwijs, samen schrijven en feedback. Ook is nagegaan in hoeverre deze benaderingen verwerkt zijn in drie succesvolle Nederlandse schrijfprogramma’s voor het basisonderwijs: Tekster, Beter Schrijven en Leren Schrijven met Peer Response. De benaderingen bleken alle in verschillende mate in die schrijfprogramma’s aanwezig.


Trefwoorden


schrijfonderwijs; basisschool

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.