Wat is het verhaal achter de schrijver? Een verkennend onderzoek onder oud-scholieren naar het schrijven van fictie en poëzie

Cedric Stalpers, Mia Stokmans

Samenvatting

In het onderzoek van Cedric Stalpers en Mia Stokmans is geprobeerd om verschillen in het schrijven van fictie (waaronder poëzie) te verklaren op basis van een domeinspecifieke uitbreiding van Ajzens Theorie van Gepland Gedrag. Uit onderzoek onder oud-scholieren blijkt dat attitude en self-efficacy belangrijke verklarende variabelen zijn. Respondenten die meer plezier ervaren aan het schrijven van fictie (attitude) en respondenten met meer vertrouwen in hun eigen vaardigheden (self-efficacy) schrijven meer. Verschillen in de attitude en self-efficacy ten aanzien van schrijven blijken op hun beurt verklaard te worden door persoonlijkheid en sociale normen. Respondenten met een creatievere persoonlijkheid en rijkere verbeelding, evenals respondenten die door hun omgeving aangemoedigd worden om te schrijven, hebben een positievere attitude tegenover het schrijven.


Trefwoorden


schrijven; fictie; poëzie; motivatie

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.