Engels in het voortgezet onderwijs, de rol van buitenschools taalcontact

Marjolijn Verspoor, Kees de Bot, Floor van der Heiden

Samenvatting

In internationale vergelijkingen over taalvaardigheid Engels scoren leerlingen uit de Scandinavische landen en Nederland steevast hoger dan leerlingen uit Duitsland en Zuid-Europa. De verklaring voor deze verschillen wordt in het algemeen gezocht in de mate van contact  met het Engels, met name via de media. Verschillende studies laten ook significante relaties zien tussen contact met Engels via de media en taalvaardigheid. Harde evidentie voor een effect is er niet, eenvoudigweg omdat de meeste leerlingen onvermijdelijk in contact komen met Engels via tv en computer. In dit artikel wordt gerapporteerd over een onderzoek naar taalvaardigheid van leerlingen op een reformatorische school die nauwelijks of geen contact met het Engels hebben via de thuissituatie op basis van hun reformatorische geloofsovertuiging.


Trefwoorden


internationalisering; voortgezet onderwijs; taalvaardigheid; internet reformatorische school

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.