Een taaltest als signaal. De ontwikkeling en implementatie van een strategische taalvaardigheidstoets

Lieve De Wachter, Jordi Heeren

Samenvatting

Testen afnemen van grote groepen en de resultaten verwerken, gebeurt nu door de ontwikkelingen in de informaticatechnologie veel vlotter dan enkele decennia geleden. Dat testen vlot af te nemen zijn, garandeert echter niet altijd de validiteit en betrouwbaarheid ervan. In dit artikel wordt het tot stand komen van de taalvaardigheidstoets Nederlands in het kader van het project Taalvaardig aan de start van de KU Leuven beschreven. Dat project wil met behulp van een taaltest en aangepaste begeleidingsoefeningen taalzwakkere studenten in het hoger onderwijs detecteren en begeleiden.


Trefwoorden


taalvaardigheidstoets; Nederlands; hoger onderwijs; Vlaanderen

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.