Kan een meerkeuzetoets bijdragen aan het meten van schriftelijke taalvaardigheid?

Theo Pulles, Hanny den Ouden, Wolfgang Herrlitz, Huub van den Bergh

Samenvatting

Het beoordelen van schrijfvaardigheid staat centraal in het artikel van Theo Pullens, Hanny den Ouden, Wolfgang Herrlitz en Huub van den Bergh. Om de schrijfontwikkeling van leerlingen te kunnen volgen is er behoefte aan een valide en betrouwbaar instrument. Mogelijk kan de meerkeuzetoets hiervoor ingezet worden, want op het eerste gezicht kan met deze toetsvorm snel en betrouwbaar gemeten worden. In het onderzoek is een meerkeuzetoets schrijfvaardigheid vergeleken met de globale schaalbeoordeling van acht opstellen van dezelfde groep basisschoolleerlingen. De toetsonderdelen inhoud & organisatie, idioom & stijl, grammatica en spelling blijken een redelijk goede interne validiteit te bezitten. Bij de vergelijking van de meerkeuzetoets met de globale oordelen van leerkrachten kan geen positief verband aangetoond worden, behalve bij het onderdeel spelling.


Trefwoorden


schrijfvaardigheid; schrijfontwikkeling; meerkeuzetoets; validiteit

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.