De effectiviteit van computerondersteund schrijfonderwijs: een meta-analyse

Erik van Schooten, Ruben Fukkink, Kees de Glopper

Samenvatting

Erik van Schooten, Ruben Fukkink en Kees de Glopper doen verslag van een kwantitatieve analyse van onderzoek naar de effecten van computerondersteund schrijfonderwijs (COS). In deze meta-analyse is op basis van 72 experimentele studies bepaald welk effect COS heeft op de schrijfvaardigheid van leerlingen en of de grootte van dit effect samenhangt met kenmerken van de COS-programma’s, de leerlingen, de experimenten en de wetenschappelijke publicaties in kwestie. De resultaten laten zien dat COS-programma’s veelbelovend zijn: hun effect is, gemiddeld genomen, middelmatig groot. De grootte van de effecten hangt samen met verschillende kenmerken van de programma’s, leerlingen en experimenten, maar de forse variatie in effectiviteit van COS blijft goeddeels onbegrepen.


Trefwoorden


schrijfonderwijs; ict; lesmethode

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.