Etniciteit als sociolinguïstische factor

Ad Backus

Samenvatting

Ad Backus betoogt in zijn artikel dat het Nederlands van Nederlanders met een allochtone achtergrond onderhand niet meer als hun tweede taal gezien moet worden. Veel allochtonen van de tweede generatie, zo is zijn stelling, moeten beschouwd worden als native speakers van het Nederlands. Eventuele afwijkingen van het Algemeen Nederlands moeten niet vanuit het perspectief van taalachterstand of tweede-taalverwervingsproblematiek worden bezien, maar beschouwd worden als door sociolinguïstische factoren bepaalde variatie. Een prikkelende stelling, die, naar wij hopen, een levendige discussie op gang zal brengen.


Trefwoorden


Nederlands; NT2; allochtonen; taalverwerving; sociolinguïstiek

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.