Inhoud en opbrengsten van literatuuronderwijs; een historisch onderzoek

Tanja Janssen

Samenvatting

Tanja Janssen doet in ‘Inhoud en opbrengsten van literatuuronderwijs’ verslag van een onderzoek naar de praktijk van het literatuuronderwijs Nederlands. Het onderzoek is vóór de invoering van de Tweede Fase uitgevoerd en kan om die reden in de toekomst als referentiepunt dienen om na te gaan wat de invloed van de Tweede Fase op het literatuuronderwijs is geweest. In het onderwijs konden duidelijk vier verschillende benaderingen worden onderscheiden, overeenkomend met vier docentprofielen: de historische, de tekstgerichte, de contextgerichte en de lezersgerichte. De profielen leidden tot verschillende leeropbrengsten bij de leerlingen, maar systematische verschillen in leerervaringen tussen oud-leerlingen en verschillende docentprofielen werden niet gevonden. Op de lange termijn doet de specifieke aanpak er dus blijkbaar minder toe.


Trefwoorden


Nederlands; literatuuronderwijs; historisch onderzoek

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.