De beoordeling van Engelstalige essays: het ERK in het universitair schrijfvaardigheidsonderwijs

Petra Jansma, Sake Jager, Wander Lowie, Kevin Haines

Samenvatting

Hoe kunnen taalvaardigheidsdocenten aan de universiteit ondersteund worden in eenduidig gebruik van het ERK? In het EMBED-project hebben we geprobeerd deze vraag te beantwoorden, en een hulpmiddel te ontwikkelen dat docenten van dienst kan zijn. In de academische omgeving van de Rijksuniversiteit Groningen wordt het onderwijs verzorgd door een docententeam met veel verschillende achtergronden en afkomstig uit uiteenlopende toetsculturen. Binnen het taalvaardigheidsonderwijs wordt gestreefd naar het eenduidig beoordelen van geschreven werk geproduceerd door tweede-taalleerders. Onder dergelijke omstandigheden is het een groot voordeel dat het ERK één gemeenschappelijke structuur biedt waarop de interpretaties van de taalbeheersing van studenten kunnen worden gebaseerd. In dit artikel doen wij verslag van het EMBED- project, waarin is getracht de beoordeling van schrijfvaardigheid Engels door meerdere docenten op één lijn te brengen door hulpmiddelen te bieden bij het gebruik van het ERK. Het project had ten doel werkstukken te verzamelen die gebruikt kunnen worden tijdens docenttrainingen en die als representatief kunnen worden beschouwd voor de verschillende ERK-niveaus binnen het schrijfvaardigheidsonderwijs Engels aan de universiteit. Wij gaan in op de achtergrond en opzet van het project, de bereikte resultaten en de lessen die we hieruit kunnen trekken voor de praktische toepasbaarheid van de aanbevolen standaardiseringsprocedures.


Trefwoorden


ERK; schrijfvaardigheid; universiteit; toetsing

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.