Op weg naar het vmbo, een zoektocht in digitale bronnen

Jan Paul de Vries

Samenvatting

In 2003 worden de eerste nieuwe examens vmbo afgenomen. Dat is een ingrijpende verandering voor vbo/mavo, de sector van het voortgezet onderwijs die circa 60% van de Nederlandse jeugd tussen 12 en 16 jaar herbergt. In feite zou deze nieuwe vorm van onderwijs nu al gestart moeten zijn, immers de eindexamenkandidaten van 2003 zitten nu mogelijk al in het tweede leerjaar. De facto zullen de betrokken scholen vanaf het komende schooljaar (2001/2002) de nieuwe leerwegen ingevoerd hebben. Dat heeft ook consequenties voor taaldocenten. Daarom wil ik in dit artikel nieuwe ontwikkelingen beschrijven met het oog op het belang voor de taaldocenten. Dit artikel is vooral een inventarisatie van wat er op dit moment beschikbaar is aan informatie over deze onderwijsinnovatie. Ik zal een spoor trekken door het www en wat richtingwijzers uitzetten voor wie zijn route nog moet vinden.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; vmbo

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.