Kunnen gesloten toetsen bijdragen aan de toetsing van schrijfvaardigheid?

Kees de Glopper, Annerose Willemsen

Samenvatting

Levende Talen Tijdschrift 2013-2 bevatte een artikel van Theo Pullens en anderen waarin zij op basis van hun onderzoek vraagtekens plaatsten bij het gebruik van meerkeuzetoetsen als meetinstrument van schriftelijke taalvaardigheid. Zij adviseerden om deze toetsvorm niet langer op te nemen in de eindtoets basisonderwijs en geen plaats te geven in de te ontwikkelen diagnostische tussentijdse toets voor het voortgezet onderwijs. Het advies om meerkeuzetoetsen voor schrijfvaardigheid in de ban te doen is volgens Kees de Glopper en Annerose Willemsen echter overhaast. Zij geven een kritische bespreking van de bezwaren tegen de validiteit van meerkeuzetoetsen voor schrijfvaardigheid, en schetsen de empirische evidentie voor die validiteit.


Trefwoorden


talenonderwijs; meerkeuzetoets; schrijfvaardigheid; meetinstrument; validiteit

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.