Samen kijken naar verhalen. Literaire structuuranalyse van filmverhalen

Maarten van Boxtel

Samenvatting

Verhaalanalyse in het literatuuronderwijs Nederlands is voor leerlingen van 4-havo erg moeilijk. Tegen deze achtergrond is in een ontwerponderzoek een lessencyclus ontwikkeld, uitgevoerd en beproefd waarin leerlingen in samenwerking met elkaar filmverhalen leerden analyseren op basis van vier literaire begrippen volgens een vaste strategie. Uit het onderzoek blijkt dat leerlingen waardering hebben voor de manier waarop ze (film)verhalen leerden analyseren. Ze hebben in de loop van de lessencyclus meer zelfvertrouwen in de (film)verhaalanalyse gekregen. Uit de toetsing blijkt dat de kwaliteit van de verhaalanalyses verbeterd is, maar dat leerlingen nog niet in staat zijn verhalen diepgaand te analyseren.


Trefwoorden


literatuuronderwijs; Nederlands; film; taalvaardigheid; verhaalanalyse

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.