Fouten maken mag in tweede taalontwikkeling!

Felicity de Vries, Marjolijn Verspoor

Samenvatting

De auteurs doen verslag van hun onderzoek naar fouten in schrijfteksten Engels op verschillende taalvaardigheidniveaus. Zij maken daarbij een onderscheid tussen verschillende typen schrijffouten, namelijk lexicale fouten, spelfouten, mechanische fouten (hoofdletters en spaties), fouten in de woordvolgorde en interpunctiefouten. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat het aantal fouten snel daalt, de invloed van het Nederlands op het Engels snel afneemt, en dat middelbare scholieren op lexicaal niveau langer en meer fouten maken dan op grammaticaal niveau.


Trefwoorden


taalvaardigheid; taalverwerving; tweede taal; woordenschat; grammatica; schrijffouten

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.