De invloed van redeneerschema’s op inhoudgerichte interactie; een experiment met taalgerichte didactiek in het hoger onderwijs

Mariken Bindels, Maaike Hajer

Samenvatting

In het hoger onderwijs worden hoge eisen gesteld aan de taalvaardigheid van hbo-studenten en er bestaat behoefte aan gerichte steun voor taalvaardigheidsontwikkeling. Mariken Bindels en Maaike Hajer beschrijven een onderzoek naar de vraag in hoeverre verheldering van structuurkenmerken van een tekst door inzet van een softwareprogramma leidt tot meer inhoudgerichte interactie tussen studenten. Gebruik van het programma Rationale™ blijkt tot verbeteringen te leiden in de kwaliteit en kwantiteit van interactie rond de centrale inhoud van de tekst. Studenten die gebruikmaakten van Rationale™ gebruiken meer taakgerelateerde interactie en zijn in hun interactie meer gericht op de inhoudelijke aspecten en formuleringen in de tekst dan studenten in de controlegroep.


Trefwoorden


taalvaardigheid; hoger onderwijs; taalvaardigheidsontwikkeling; redeneren

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.