De hypothetische meelezer: over de effecten van een reader-oriented viewdidactiek op het verwijswoordengebruik van leerlingen uit 4-vwo

Jimmy van Rijt

Samenvatting

Leerlingen uit 4-vwo maken in schrijfopdrachten veel verwijsfouten. Dat is problematisch, omdat veel verwijsfouten een groot effect hebben op tekstcoherentie, waardoor lezers niet goed weten waar bepaalde verwijswoorden naar verwijzen. Het ziet ernaar uit dat veel van deze fouten ontstaan als gevolg van een beperkt verwijsbewustzijn. In zijn onderzoek is Jimmy van Rijt nagegaan of het mogelijk is leerlingen uit 4-vwo een (groter) verwijsbewustzijn bij te brengen en zo het aantal verwijsfouten in hun teksten te verminderen. In de experimentele groep is gewerkt met een reader-oriented view-didactiek, die erop gericht was verwijsbewustzijn te vergroten door een hypothetische meelezer te veronderstellen; in de controlegroep is gewerkt met oefeningen voor verwijswoorden uit de leergang Nieuw Nederlands. Het resultaat: de experimentele groep maakte significant minder verwijsfouten in een geleide schrijfopdracht en in een verwijswoordentoets dan de controlegroep.


Trefwoorden


schrijfonderwijs; vwo; lesmethode; lespraktijk

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.