Blader door de titelindex


 
Nummer Titel
 
LTT, jaargang 13 (2012) 1 Spreekvaardigheidsdidactiek en ICT Samenvatting   PDF
Alessandra Corda, Ton Koenraad, Maartje Visser
 
LTT, jaargang 7 (2006) 3 Stagnatie en ontwikkeling in het vreemdetalenonderwijs Samenvatting   PDF
Erik Kwakernaak
 
LTT, jaargang 3 (2002) 3 Student-oriented activities in literature study Samenvatting   PDF
Sally Ribnick
 
LTT, jaargang 12 (2011) 1 Studerend lezen in 4-havo: hoe doen leerlingen dat? Samenvatting   PDF
Jiska Kniep, Tanja Janssen
 
LTT, jaargang 3 (2002) 2 Succes met e-mail in het moderne-vreemde-talenonderwijs Samenvatting   PDF
Hans Visser
 
LTT, jaargang 21 (2020) 2 Syntaxis versus pragmatiek; Interferentie van het Nederlands in het Engels van vwo 5-leerlingen Samenvatting   PDF
Janine Berns, Sanne van Vuuren
 
LTT, jaargang 19 (2018) 2 Syntheseteksten leren schrijven in het voortgezet onderwijs; Het verband tussen schrijfaanpak en voorkeur voor leeractiviteiten Samenvatting   PDF
Liselore van Ockenburg, Daphne van Weijen, Gert Rijlaarsdam
 
LTT, jaargang 13 (2012) 4 Taal op klompen. Uitkomsten van een onderzoek naar taalfouten aan het einde van het voortgezet onderwijs Samenvatting   PDF
Jannemieke van de Gein
 
LTT, jaargang 14 (2013) 4 Taal: noodzakelijke, maar niet enige voorwaarde tot studiesucces. Correlatie tussen resultaten van een taalvaardigheidstoets en slaagcijfers bij eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven Samenvatting   PDF
Lieve De Wachter, Jordi Heeren, Steven Marx, Steven Huyghe
 
LTT, jaargang 6 (2005) 3 Taalbeleid en taalproblemen op de Hogeschool van Utrecht Samenvatting   PDF
Marjolein Simons
 
LTT, jaargang 1 (2000) 1 Taalgericht vakonderwijs: een nieuwe impuls voor taalbeleid Samenvatting   PDF
Maaike Hajer, Theun Meestringa, Marleen Miedema
 
LTT, jaargang 6 (2005) 1 Taalgericht vakonderwijs: tijd voor een nieuw vijfjarenplan Samenvatting   PDF
Maaike Hajer
 
LTT, jaargang 6 (2005) 1 Taalontwikkeling in de wiskundeles Samenvatting   PDF
Dolly van Eerde
 
LTT, jaargang 7 (2006) 1 Taalportfolio NT2 12+ en taaleisen in het onderwijs, een verkenning Samenvatting   PDF
Theun Meestringa, Monic Breed
 
LTT, jaargang 5 (2004) 2 Taalproblemen en taalbehoeften in het voortgezet onderwijs. Leerlingen en docentenvragenlijsten als instrumenten voor taalbeleid Samenvatting   PDF
Hilde Hacquebord
 
LTT, jaargang 7 (2006) 3 Taaltoetsen getoetst. Een empirisch onderzoek van toetsen voor Engels en Duits in het secundair onderwijs in Vlaanderen Samenvatting   PDF
Eef Decloedt, Lies Sercu
 
LTT, jaargang 12 (2011) 4 Taaltoetsing in vmbo en mbo Samenvatting   PDF
Uriël Schuurs, Ludo Verhoeven
 
LTT, jaargang 5 (2004) 3 Taalvaardigheid Engels in de basisvorming: een internationale vergelijking Samenvatting   PDF
Kees de Bot
 
LTT, jaargang 10 (2009) 1 Taalverandering in plaats van zeehondjes: taalkundeonderwijs met behulp van de taalvaardigheden Samenvatting   PDF
Jessica van Disseldorp
 
LTT, jaargang 2 (2001) 2 Talen leren kunnen we allemaal Samenvatting   PDF
Ingrid Wijgh
 
LTT, jaargang 12 (2011) 4 Talendocenten onderzoeken hun eigen lespraktijk: een metaonderzoek naar opbrengsten voor persoonlijke ontwikkeling en schoolontwikkeling Samenvatting   PDF
Helma Oolbekkink, Janneke van der Steen
 
LTT, jaargang 12 (2011) 3 Technische leesvaardigheid in het Engels en Frans: Hoe meet je die het beste? Samenvatting   PDF
Ans van Berkel, Evelyn Wiers
 
LTT, jaargang 18 (2017) 1 Tekster ontleed; Over de waarde, bouwstenen, werkzame bestanddelen en basis van een effectief schrijfprogramma voor de bovenbouw van de basisschool Samenvatting   PDF
Kees de Glopper
 
LTT, jaargang 1 (2000) 4 The making of Schoolslag - Van theorie naar praktijk Samenvatting   PDF
Dirkje Ebbers, Marlies Kamphuis
 
LTT, jaargang 16 (2015) 3 Toetsen van schrijfvaardigheid: hoeveel beoordelaars, hoeveel taken? Samenvatting   PDF
Renske Bouwer, Huub van den Bergh
 
301 - 325 van 370 items << < 8 9 10 11 12 13 14 15 > >> 


ISSN: 1566-2713