Blader door de titelindex


 
Nummer Titel
 
LTT, jaargang 7 (2006) 2 Waarom het spellen en verstaan van het Frans zo lastig is Samenvatting   PDF
Arie Hoeflaak
 
LTT, jaargang 7 (2006) 3 Wat betekent de concept-context benadering voor het schoolvak Nederlands? Samenvatting
Tamara Platteel, Hans Hulshof, Jan van Driel
 
LTT, jaargang 17 (2016) 4 Wat is er bewezen over leesbevordering? Een reactie op de beschouwing van Adriana Bus Samenvatting   PDF
Helge Bonset
 
LTT, jaargang 4 (2003) 3 Wat is het belang van een verhoogde woordophaalsnelheid voor het schrijven in een vreemde taal? Samenvatting   PDF
Patrick Snellings, Amos van Gelderen, Kees de Glopper
 
LTT, jaargang 20 (2019) 2 Wat is het verhaal achter de schrijver? Een verkennend onderzoek onder oud-scholieren naar het schrijven van fictie en poëzie Samenvatting   PDF
Cedric Stalpers, Mia Stokmans
 
LTT, jaargang 3 (2002) 1 Wat was er in den beginne? Over de rol van de eerste taal bij de verwerving van een tweede taal Samenvatting   PDF
Ineke van der Craats
 
LTT, jaargang 19 (2018) 4 Wat willen docenten Duits met literatuur in de onderbouw? Een inventarisatie Samenvatting   PDF
Elisabeth Lehrner-te Lindert, Ewout van der Knaap, Rick de Graaff
 
LTT, jaargang 16 (2015) 1 Welke methode verbetert leesvaardigheid het meest? Een vergelijkend onderzoek naar vier lesmethoden in 4 vwo Samenvatting   PDF
Femke van der Meulen
 
LTT, jaargang 11 (2010) 1 Wenselijke, haalbare en feitelijke niveaus voor de werkwoordspelling. Kanttekeningen bij de empirische onderbouwing van een doorlopende leerlijn Samenvatting   PDF
Jannemieke van de Gein
 
LTT, jaargang 9 (2008) 2 Werken met taalportfolio’s in het talenonderwijs aan volwassenen Samenvatting   PDF
Peter Broeder, Rita Sorce
 
LTT, jaargang 20 (2019) 4 Woorden leren en Engelstalig wetenschappelijk onderwijs in Nederland Samenvatting   PDF
Ton Koet
 
LTT, jaargang 7 (2006) 3 Woorden tellen mee. Een onderzoek naar talige struikelblokken in het wiskundeboek Samenvatting   PDF
Joanneke Prenger
 
LTT, jaargang 7 (2006) 1 Woordkennis als onderdeel van taaldiagnostisch onderzoek Samenvatting   PDF
Hilde Hacquebord
 
LTT, jaargang 16 (2015) 3 Work in Progress; Effectief Engels uitspraakonderwijs Samenvatting   PDF
Johan van Hattum
 
LTT, jaargang 19 (2018) 3 Zelfinzicht en sociaal inzicht opdoen in literatuurlessen; Ontwerp van een interventie voor havo 4 Samenvatting   PDF
Marloes Schrijvers
 
LTT, jaargang 1 (2000) 4 Zelfstandig leren in het talenonderwijs (deel 1) Samenvatting   PDF
Helge Bonset
 
LTT, jaargang 2 (2001) 1 Zelfstandig leren in het talenonderwijs (deel 2) Samenvatting   PDF
Hetty Mulder
 
LTT, jaargang 15 (2014) 1 Zijn taaltoetsen bruikbaar voor het verbeteren van academische schrijfvaardigheid? De casus van Hogeschool Rotterdam Samenvatting   PDF
Heleen Lieve, Amos van Gelderen
 
LTT, jaargang 14 (2013) 3 Zoek de fout; een foutenclassificatie als aanzet tot gerichte remediëring Nederlands in het hoger professioneel onderwijs in Vlaanderen Samenvatting   PDF
Annelies Deveneyns, José Tummers
 
LTT, jaargang 9 (2008) 4 Zoeken is zilver, vinden is goud; internet en de informatievoorzieningen voor het onderwijs Nederlands Samenvatting   PDF
Jeroen Devlieghere, Steven Vanhooren
 
351 - 370 van 370 items << < 10 11 12 13 14 15 


ISSN: 1566-2713