'Dat zoeken we op'; De nieuwe examens mvt en het woordenboek

Heleen de Hondt, Lydius Nienhuis

Samenvatting

De Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven (Cevo) heeft besloten dat vanaf het jaar 2000 voor het havo en vanaf 2001 voor het vwo, leerlingen gebruik mogen maken van het woordenboek bij het centraal examen leesvaardigheid mvt. De Cevo heeft daarmee het voorstel van de Vakontwikkelgroep in deze overgenomen.' Dit besluit roept bij de docenten natuurlijk een aantal vragen op,


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; examen; woordenboek

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.