'Ik had van jou iets meer verwacht!' De Meerkeuze Beoordelingsschaal voor spreekbeurten

André Zentveld

Samenvatting

Veel docenten worstelen met de beoordeling van de spreekbeurten van hun leerlingen. Het is moeilijk om eenduidige en vooral objectieve criteria te hanteren. Een artikel van twee Canadese taalkundigen vormde de inspiratiebron voor de in dit artikel gepresenteerde beoordelingsschaal. Aan de hand daarvan kunnen op een zo objectief mogelijke en in ieder geval eenduidig manier spreekbeurten beoordeeld worden.


Trefwoorden


talenonderwijs; spreekvaardigheid; beoordeling

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.