'Kies Arabisch!'

Alex van Schooten

Samenvatting

De vestiging Berlage van de Esprit Scholengemeenschap in Amsterdam is één van de 49 scholen voor voortgezet onderwijs waar Arabisch wordt gegeven. Arabisch Is een keuzevak in de bovenbouw van mavo, havo en vwo; In de brugklas en tweede klas Is het verplicht voor leerlingen met een Arabische achtergrond. Alleen wanneer de ouders dit expliciet aangeven, hoeft hun zoon of dochter het vak niet te volgen. Volgens de docent Arabisch, Hamdy Mighawry, heeft de school hiervoor gekozen omdat men duidelijk wilde maken 'dat het om een serieus vak gaat, een taal die gelijkwaardig Is aan de andere vreemde talen.'


Trefwoorden


Arabisch; vo

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.