Anderstalige zorgleerlingen in het voortgezet onderwijs

Jacqueline de Maa, Wil Claessens

Samenvatting

In het individueel voorbereidend beroepsonderwijs (ivbo) is 2 1% van de leerlingen van allochtone afkomst, in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) bedraagt dit percentage 17%. Ondanks deze hoge percentages – zo blijkt uit ons onderzoek naar de behoefte aan leermiddelen voor anderstalige zorgleerlingen in het vo – zijn er nauwelijks leermiddelen (in ontwikkeling) die geschikt zijn voor het onderwijs Nederlands aan anderstalige leerlingen in het ivbo en het vso. In dit artikel wordt ingegaan op enkele bevindingen uit het onderzoek. Constatering: in de huidige situatie bijna geen leermiddelen zijn die aan de door ons voorgestane criteria voldoen.


Trefwoorden


beroepsonderwijs; ivbo

Volledige tekst: PDF

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.