IJsbreker of Startpunt? Een vergelijking van twee nieuwe basisleergangen Nederlands als tweede taal voor volwassen anderstaligen

Annemarie Kleinheerenbrink

Samenvatting

Het tijdschrift Les publiceerde al in zijn oktobernummer een bespreking van IJsbreker en Startpunt, de twee onlangs verschenen beginnersmethoden NT2. In het decembernummer van dit blad volgde daar een uitvoerige polemiek op. In Levende Talen nu verslag van een vergelijkend warenonderzoek naar deze methoden, waarin de eerste praktijkervaringen zijn verdisconteerd.


Trefwoorden


NT2; methode

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.