Moedertaal- en literatuuronderwijs in Hongarije

Resy Delnoy, Piet-Hein van de Ven

Samenvatting

Resy Delnoy en Piet-Hein van de Ven bezochten vorig jaar Budapest. Van dat bezoek doen zij verslag in twee artikelen, waarvan het eerste in dit nummer van Levende Talen is opgenomen. De bedoeling is de in Hongarije opgedane kennis aan anderen voor te leggen om daarmee o.a. een bijdrage te leveren aan de discussie over de Basisvorming voor Nederlands.
Beide auteurs zijn betrokken bij het IMEN: het International Mother Tongue Education Network. Zij schetsen in deze bijdrage tevens een beeld van wat het IMEN is en wil. In een vervolgartikel zullen de hier beschreven  observaties geplaatst worden in het kader dat geconstrueerd is aan de hand van documentanalyse en interviews.

Trefwoorden


Moedertaalonderwijs; literatuuronderwijs; Hongarije

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.