Het literatuuronderwijs moderne vreemde talen, doelstellingen, de canon en het literatuurboek (Duits)

Dick Koldijk

Samenvatting

Dick Koldijk stelt dat van de oorspronkelijke doelstelling van het onderwijs - en dat geldt ook voor het literatuuronderwijs - zoals deze in de grondwet van 1917 geformuleerd is: 'harmonische en alzijdige vorming van de leerling' weinig meer is overgebleven. De leerling moet tegenwoordig over kwalificaties beschikken, die hem in staat stellen in een bepaalde situatie op een gewenste wijze te kunnen handelen. De leraar die literatuuronderwijs geeft, blijft echter de begrippen 'kennis van' en 'inzicht in', die van hun historische achtergrond ontdaan zijn als neo-humanistisch vormingsideaal identificeren. Koldijk geeft twee wegen aan waardoor het literatuuronderwijs mogelijk zou kunnen veranderen. Ten eerste moet de canon, de 'verplichte' leeslijst, die een vrij gesloten overzicht geeft van teksten, schrijvers en de literatuurgeschiedenis, ter discussie gesteld worden. Voorts zullen bepaalde criteria aan de inhoud van het literatuurboek gesteld moeten worden, waarvan het criterium 'representatieve relevantie' het belangrijkste is.

Trefwoorden


Literatuuronderwijs; literaire canon; literatuurboek

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.