Compensatiestrategieën in de klas

Edith de Vries

Samenvatting

Kerndoel 16 voor het mvt-onderwijs eist van de leerlingen dat ze compenserende strategieën kunnen toepassen. Daarbij wordt zowel gedoeld op strategieën die je bij lezen of luisteren gebruikt, als op strategieën die je bij het spreken kunt inzetten. Over deze laatste gaat de bijdrage van Edith de Vries. Zij geeft voorbeelden van oefeningen waarmee je compenserende strategieën (of: compensatiestrategieën) expliciet kunt trainen en plaatst deze in een programma.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; compensatiestrategie

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.