Zet u deze bril eens op! Emancipatie — een kerndoel ook voor mvt

Angelika Raths

Samenvatting

Angelika Raths, mede-auteur van So isses, bekeek enkele basisvormingsmethoden Duits op de daarin aanwezige man/vrouw-rolpatronen en trof tot haar schrik nogal wat stereotypen en scheve verhoudingen aan. Vervolgens was ze benieuwd naar de resultaten van haar 'eigen' methode op dit punt; de auteursgroep had immers vooraf een aantal goede voornemens geformuleerd. Het zal geen verbazing wekken dat de uitkomst tot tevredenheid stemt. Van groter belang is echter dat toekomstige leergangauteurs met Raths' vingerwijzingen hun voordeel kunnen doen.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; Duits; leergang; rolpatroon

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.