De proefpeiling Nederlands: Spreken en luisteren

Hans Kuhlemeier, Huub van den Bergh

Samenvatting

Recentelijk is de Proefpeiling Nederlands naar het niveau van het onderwijs in de derde klas van het vo afgerond. In een viertal artikelen wordt verslag gedaan van de resultaten van deze eerste peiling in het voortgezet onderwijs. Dit is het derde artikel in deze reeks. In deze bijdrage staan spreken en luisteren centraal. Achtereenvolgens gaan we in op de spreek- en luisterprestaties van de derdeklassers, het onderwijsaanbod en de nagestreefde doelstellingen op dit terrein en op de buitenschoolse gewoonten en gebruiken met betrekking tot spreken en luisteren.

Trefwoorden


Peilingsonderzoek; onderwijsniveau; Nederlands; spreken; luisteren

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.