Woordverwerving met behulp van de computer

Wim Nieuwenhuize, Wilma van Straalen

Samenvatting

Het proces van woordverwerving wordt in het talenonderwijs steeds vaker ondersteund door de computer. In de programma's die hiervoor ontwikkeld zijn, moet de leerling op grond van een stimulus een antwoord intikken. Over het algemeen bestaat dat antwoord uit één of twee woorden, en zijn er weinig alternatieven voor. De computer geeft op het antwoord van de leerling passende feedback en bij een onjuist antwoord eventueel hulp voor het vinden van het juiste antwoord. Door de beperkte lengte van het in te voeren antwoord en het beperkte aantal alternatieven waarin voorzien moet worden, leent woordverwerving zich goed voor Computer Ondersteund Onderwijs ( = COO). De vraag hoe de mvt-docent vocabulaire-courseware kan integreren in de reguliere lessen wordt in dit artikel beantwoord in samenhang met een fasenmodel, waarvan wordt aangenomen dat het de fasering in het proces van woordverwerving weerspiegelt.

Trefwoorden


Vocabulaireverwerving; taalleerproces; computerondersteund taalonderwijs; COO

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.