Partijdige opgaven in examens moderne vreemde talen; Verslag van een onderzoek naar verschillen in prestaties tussen jongens en meisjes op talenexamens

Karin Bügel, Harjet Robben-Willems

Samenvatting

Meisjes blijken in het Nederlandse onderwijs nog steeds een achterstand te hebben ten opzichte van jongens. Bij de eindexamens vwo/avo/lbo leveren meisjes in bijna alle vakken op alle niveaus slechtere prestaties dan jongens. Ook bij de moderne vreemde talen presteren meisjes minder dan jongens. Dat is nogal verrassend, omdat uit talrijke onderzoeken blijkt dat vrouwen ten minste even taalvaardig zijn als mannen en op een aantal onderdelen beter. Uit de Citoeindtoets basisonderwijs blijkt dat meisjes beter in taal zijn dan jongens. Ook uit een proefpeiling naar het niveau van het Nederlands en het Engels in de onderbouw van het voortgezet onderwijs, uitgevoerd door het Cito, blijkt dat meisjes dezelfde of betere prestaties halen bij taal dan jongens.

Trefwoorden


Moderne vreemde Talen; eindexamens; sekseverschillen; bias; jongens; meisjes

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.