Trends in het vreemdetalenonderwijs

Gerard Westhoff

Samenvatting

Sommigen vinden – en niet zonder reden – dat er al jarenlang weinig verandert in het vreemdetalenonderwijs. Toch kun je, aldus Gerard Westhoff in zijn voordracht op de afgelopen jaarvergadering, in recente literatuur wel degelijk bepaalde rode draden onderscheiden, die allemaal onder de noemer "vermaatschappelijking' vallen. Dat het talenonderwijs steeds gebruiks- en gebruikersgerichter wordt, demonstreert hij vervolgens aan: doelstellingen, leeractiviteiten, werkvormen en de rol van de leraar.


Trefwoorden


vreemdetalenonderwijs; beleid

Terugverwijzingen

  • Er zijn momenteel geen terugverwijzingen.